אילו שלבים עובר מוצר חדש בתהליך הפיתוח

פיתוח וייצור מוצרים חדשים, הם שני תהליכים נפרדים בפני עצמם, כאשר תהליך הפיתוח- מוביל בסופו של דבר לתהליך הייצור.

תהליך הפיתוח של מוצרים חדשים- כולל בתוכו את התכנון לפרטי פרטים של היבטים שונים, וניתן לתארו באמצעות חמשת השלבים הבאים:

 

  • שלב הקונספט: זה הוא השלב הבסיסי, הראשון בתהליך פיתוחם של מוצרים חדשים, בו מתגבש הרעיון למוצר עצמו, לדרך בה ניתן לענות על צורך פונקציונאלי באמצעות פיתוח הנדסי.

 

  • שלב המחקר (סקר שוק): בשלב זה, אמור להתבצע מחקר מקיף הכולל: זיהוי קהלי יעד רלוונטיים לשימוש במוצר, הכרת המתחרים בשוק המייצרים מוצר דומה, זיהוי וניתוח התנהגות צרכנית בקרב קהלי היעד השונים ועוד.

 

  • שלב התכנון הנדסי: שלב התכנון (והפיתוח) ההנדסי אמור להגיע באופן טבעי, לאחר שני השלבים הראשונים של גיבוש הרעיון למוצר ושלב המחקר. בשלב זה מגובשות דרכים אשר בהן ניתן לפתח מוצרים חדשים. צריכה להינתן תשומת לב מלאה וממוקדת להיבטים הנדסיים שונים כגון:

 

         באילו טכנולוגיות וחומרי גלם יעשה שימוש בתהליך הייצור?

         כיצד יפעלו מנגנונים הנדסיים שונים (מכאניים ו\או אלקטרוניים) במוצר?

        תכנון ופיתוח ארגונומיה (הנדסת אנוש) במוצר החדש.

        ועוד...

 

  • שלב יצירת אב-טיפוס: יצירת אב-טיפוס (דגם ראשוני למוצר), מהווה נקודת מפתח חשובה בתהליך פיתוחם של מוצרים חדשים. זאת משום היכולת לבחון ולשפר באמצעות האב-טיפוס, היבטים מהותיים בפיתוח ההנדסי כגון: חוזק חומרים, רמת תפקודו הפונקציונאלית של מוצר חדש, חווית משתמש, עיצוב המוצר ועוד.

 

  • שלב הייצור: זה הוא השלב הסופי בשרשרת מהלך הפיתוח של מוצרים חדשים. בשלב זה אמורים להתבצע כל ההכנות הנדרשות, טרם תחילת הביצוע של תהליך הייצור עצמו. שלב הייצור מחייב הכנת שרטוטים והוראות ייצור מפורטים, עד לרמת היסוד. הוראות הייצור צריכות להתייחס לתהליך הייצור של כל חלק וחלק, המרכיבים את המוצר הסופי.

 

אל ייצור המוצרים החדשים בפועל - ניתן להתייחס כתהליך המתרחש באופן נפרד ועצמאי, אך תהליך זה נשען על השלבים השונים של פיתוח המוצר (גיבוש קונספט, ביצוע מחקר מקיף, תכנון הנדסי ויצירת אב-טיפוס).