Avishai Avrahami
אבישי אברהמי

אבישי אברהמי הוא משקיע אנג'ל הממוקם בישראל, בעל רמת פעילות בינונית מול 
מיזמים ישראליים. מתעניין בעיקר בהשקעות בתחום הצרכנות. נוהג להצטרף להשקעות 
בסכומים שבין K50 ל-K200.