HUstart - The Hebrew University היא חברת אקסלרטור המפעילה תכניות אקסלרטור באוניברסיטת ירושלים.

משך תקופת התכנית הוא 8 חודשים והתכנית לא מתנה השתתפות תמורת נתח מניות ולא מתבצעות השקעות ישירות בחברות המשתתפות בה.