Israel Healthcare Ventures היא חברת השקעות קרן הון סיכון ישראלית הממוקמת בתל אביב.

החברה משקיעה בתחום הרפואה- במכשור רפואי, בביו-טכנולוגיה, בפיתוח תרופתי, ובטכנולוגיות מידע הקשורות לעולם הרפואה.