Yozma Group היא חברת השקעות קרן הון סיכון ישראלית אשר קיבלה הכרה ברמה עולמית להיותה היוצרת של תעשיית קרנות הון הסיכון הישראלית. Yozma Group מנהלת תיקי לקוחות בשווי הנאמד במעל ל-200,000,000 מיליון דולרים בסך הכול- המתחלקים בין שלוש קרנותיה הפעילות: Yozma 1, Yozma 2, Yozma 3. היא משקיעה בתחומי טכנולוגיה שונים כגון: טלקומוניקציה, טכנולוגיות מידע וטכנולוגיות רפואיות. בעבר השקיעה Yozma Group בחברות מובילות ברמה העולמית כמו:

America On Line, Cisco, Computer Associates, Johnson & Johnson, Medtronic, Microsoft וחברות מובילות נוספות. מקום מושבה של החברה הוא בתל אביב.