זיהוי פגיעה במטרה

מערכת כוללת תוכנת עיבוד תמונה וזיהוי פגיעה real-time.

4_5.jpg
6_5.jpg
71_1.jpg
91.jpg
2_6.jpg