78d59203b44c74bb163cd35220f9ac7203388c65.jpeg

מכשיר קומפקטי שהופך צואת כלבים לדשן

המימדית הקטנים של המכשיר מאפשרים למשתמש לשאת אותו בזמן הטיול עם הכלב. המכשיר אוסף את צואת כלבים לתא אטום, שלתוכו המשתמש מזריק קפסולה עם חומר כימי ומפעל את המכשיר. עםהפעלת המכשיר - התא מתחמם ובעזרת החומר שהוזרק לתוכו הופכת צואת כלבים לדשן אורגני. הטכולוגיה מתבססת על תהליך כימי המוגן בפטנט.

MiniAshpooppy 01f.JPG
MiniAshpooppy 02m.JPG