a3363df72ce3581136e792b2a9a40cd8d38898e7.jpeg

מכשיר שהופך צואת כלבים לדשן

המכשיר אוסף את צואת כלבים לתא אטום, שלתוכו המשתמש מזריק קפסולה עם חומר כימי ומפעל את המכשיר. עםהפעלת המכשיר - התא מתחמם ובעזרת החומר שהוזרק לתוכו הופכת צואת כלבים לדשן אורגני. הטכולוגיה מתבססת על תהליך כימי המוגן בפטנט.

ashpooppy open closeup copy.png
Ash rev_02 fa.jpg