מנגנון הפעלה אוטומטי לרחפן

פיתוח הנדסי עבור קופסה חכמה \ מנחת לרחפנים.
מנגנון יפה להפעלה פשוטה של הרחפן מרחוק.

7_5.jpg
5_10.jpg
2_7.jpg
8_10.jpg
6_7.jpg
3_6.jpg