074ef9dd0b7cd6dc05e2f717f6fc002411a52b78.jpeg

פיתוח עבור חברת PowerPlug

פיתוח הנדסי של אלקטרוניקה ועיצוב המוצר בהתאם לבקשת הלקוח.

powerbox SpaceShip  B01.JPG
powerbox SpaceShip  B02.JPG
powerbox SpaceShip06.JPG