TopCart - עגלת קניות מתקפלת

מנגנון קיפול מיוחד שפותח עבור חברת TOPCART מאפשר לגלגל את העגלה עם הקניות ישירות לתא המטען של הרכב, כאשר הרגליים מתקפלות מעצמן בעת הכניסה לרכב.

המוצר מיתר את הצורך בהנפת שקיות הקניות ומאפשר לקחת את המוצרים מהקופה עד הבית מבלי לסחוב.

a6e301450052f28f438cac1866ce6cf612120ced.jpeg
Cartango_Presentation20a.jpg
Cartango_Presentation19.jpg
Cartango_Presentation25.jpg